Consolidare fundații stâlpi și modernizare - LEA 110kV Sarinasuf-Crișan

Eveniment

LEA 110kV Sarinasuf – Crisan este amplasată în perimetrul Deltei Dunării. Linia pleacă din stația Sarinasuf și străbate o zonă de ternuri agricole până la traversarea brațului Sfântu Gheorghe unde intră într-o zonă specifică de deltă. Până la staţia Crișan LEA mai strabate o zona de grinduri și traversează mai mult canale printre care cele mai mari sunt Canalul Litcov, Peribolovca, Lipovenilor și Caraorman.

Linia a fost echipată şi pusă în funcţiune în anul 1974 cu izolaţie VKLF 75/16. Linia are o lungime de 42,7 km si este construita pe 225 stalpi, 51 beton armat centrifugat si 174 metalici pe fundații tip pilot. Pe o porțiune de 4,6 km, intrare în stația Crișan linia este dublu circuit, restul liniei fiind simplu circuit.
LEA 110kV Sarinasuf-Crisan este afectată în zona traversării Brațului Sf. Gheorghe de eroziunea malurilor ceea ce a dus la dezgolirea fundațiilor. La stâlpul 99 apa a ajuns să măsoare o adâncime de 10m, adică exact lungimea piloților pe care s-au construit fundațiile stâlpilor.

Lucrările constau în: repararea şi hidroprotecţia fundaţiilor şi stâlpilor de beton, vopsirea st=lpilor metalici, înlocuire izolație, în totalitate, înlocuirea clemelor şi armăturilor, înlocuire conductor deteriorat, balizaj de zi și de noapte, montare antivibratori, montare placuțe numerotare și avertizoare, pozare cablu de 110 kV.

Accesul la lucrare s-a facut din centrul localității Murighiol, iar la stâlpul nr. 105, se ajunge doar prin traversarea Dunării cu șalupa, barca sau gabara.
În dreptul localitățtii Dunavățu de Sus linia intră în condiții speciale de construcție și anume zona de deltă.

In zona traversării Dunării se înlocuiește linia electrică aeriană cu o linie electrică subterană, traseul de cablu propus are o lungime de aproximativ 2.100 m, din care 540 m subtraversează Brațul Sfântu Gheorghe şi se realizează prin pozarea unui cablu 3xAl 630 mm2.

În proiectul inițial subtraversarea trebuia realizată din doua tronsoane, cu manșonare pe un grind al Brațului Sfântu Gheorghe.
Proiectul a fost refăcut în varianta: dintr-o singură trecere a Brațului Sfântu Gheorghe.
Prin aceasta variantă s-au eliminat inconvenientele proiectului inițial:
 • imposibilitatea transportului utilajului de forat pe grind
 • executarea camerei de manșonare, în zona inundabilă a grindului
 • eliminarea necesității obținerii avizelor în zonele naturale protejate, pentru execuția lucrărilor respectiv și pentru intervențiile ulterioare în exploatare.
Subtraversarea se execută prin foraj orizontal dirijat și pozarea în gaura de foraj a 4 tuburi PEHD 200 mm2 şi a unui tub PEHD 75 mm2. În fiecare tub PEHD 200 mm2 se pozează câte un cablu Un=150kV (Umax=170kV), Al 630mm2. În tubul PEHD 75 mm2 se pozează un conductor funie de Cu70 mm2 şi un cablu cu fibra optica OPUG 24.

Caracteristici foraj:
 • Subtraversare: Dunăre-Braț Sf. Gheorghe
 • Firma executantă: FLOWTEX Mediaș
 • Lungime profil foraj – 540m
 • Adancime foraj – 28 metri fata de cota de început foraj
 • Diametru gaura foraj: 860mm
 • Mediu de foraj – bentonita
 • Forța maximă echipament foraj – 40 To
Forajul orizontal este un procedeu modern care utilizează principiul injecţiei sub înaltă presiune de fluide de foraj combinat cu rotirea mecanică a sculelor de foraj. Precizia de pozare este asigurată datorită localizării electromagnetice permanente a capului de foraj.

Tehnica de locaţie: -localizarea tridimensională a capului de forare se bazează pe emiterea de date de către un emiţător montat în capul de forare. Un receptor de date recepţionează semnalele emise de emiţător. Astfel se poate localiza exact adâncimea, poziţia în axă longitudinală şi înclinaţia capului de forare

Modul de realizare a lucrărilor:
 • Forajul pilot : dintr-o groapa de pornire se forează cu un cap de forare prin sol. Capul de forare dirijabil realizează cu ajutorul unei suspensii de forare prin jet de înaltă presiune un tunel.
 • Suspensia de forare (amestec de apă, bentonită şi aditivi) dislocă pământul, transportă materialul dislocat în gropi, susţine microtunelul şi reduce frecarea dintre acesta şi produs.
 • Forajul de lărgire: după ce capul de forare ajunge precis în groapa ţintă, se montează capul de lărgire corespunzător diametrului conductei. Prin rotirea şi tragerea capului de lărgire înapoi prin tunelul pilot, acesta se lărgeşte la dimensiunea dorită.
 • Pozarea : imediat după capul de lărgire se prinde conducta sau cablul care trebuie trase. Aceasta operaţie se face foarte blând întrucât suspensia de forare, ce conţine bentonită, acţionează acum ca un mijloc de ungere a tunelului forat.