Iordania - Linii electrice aeriene

În Iordania, ELM Cluj a executat un număr mare de linii electrice aeriene de 132 kV dublu circuit şi 33 kV simplu şi dublu circuit, care reîntregesc sistemul naţional de medie şi joasă tensiune. Traseele au străbătut zone dificile de fundare (în bazalt) şi medii marine agresive, care au impus protecţii speciale anticorozive, zone cu vânturi puternice pentru care s-au utilizat izolaţii speciale.